Skip to main content Skip to search

Finansinė analizė

FINANSINĖ ANALIZĖ

Finansinė analizė – tai įvairių finansinių duomenų bei rodiklių skaičiavimas ir nagrinėjamas, skirtas įvertinti įmonės būklę bei aprūpinti akcininkus ir vadovus informacija apie įmonės finansus bei jų gerinimo būdus. Finansų analizė gali padėti įvertinti įmonės finansinę padėtį, įvertinti rizikingiausias sritis bei padėti jų išvengti.

UAB „Novus Numerus“ taikomi modernūs finansinės analizės metodai kaip ABC (ang. activity based costing) gali padėti atskleisti nuostolingas veiklos sritis ar bendrąją prasme padėti nustatyti finansinių srautų gerinimo būdus (alternatyvūs finansiniai šaltiniai ir kita). Nusistovėjusi praktika įmonėje gali neatitikti kintančios konkurencijos sąlygų, todėl mūsų siūlomas nepriklausomas ir objektyvus požiūris gali padėti atskleisti finansų gerinimo būdus. Mūsų specialistai yra ilgametę patirtį turintys auditoriai, auditavę įvairaus pobūdžio įmones, todėl Jums bus suteikiama gili finansinė analizė bei gerosios kitų industrijų praktikos.

PRIVALUMAI

  • Sukuriama finansinės informacijos sistema, atitinkanti įmonės politiką;
  • Pateikiama detali apyvartinio kapitalo analizė;
  • Pateikiama darbo užmokesčio sąnaudų analizė;
  • Palyginama faktinė padėtis su biudžetais/planais;
  • Susisteminama analitinė medžiaga;
  • Nustatomi iš išnagrinėjami pelningumo; mokumo; likvidumo ir stabilumo ir kiti finansiniai rodikliai;
  • Nustatomos pelningiausios veiklos sritis;
  • Pateikiama nepriklausoma ir objektyvi nuomonė;
  • Pateikiamos išvados ir alternatyvūs pasiūlymai įmonės finansinei veiklai gerinti.