Skip to main content Skip to search

Specialisto išvados

SPECIALISTO IŠVADA

Specialistas – asmuo, turintis specialių žinių ir įgūdžių, reikiamų atlikti paskirtą objektų tyrimą.

Specialisto išvada – atlikus pavestą objektų tyrimą specialisto pateikta išvada, įrašyta į tyrimo veiksmo protokolą arba surašyta atskiru dokumentu

Specialios žinios – tai specialaus išsilavinimo, įgūdžių ir (ar) pasirengimo dėka įgytos gilios mokslo, meno ar kitos srities žinios. Duomenų procesinis įrodomasis vertinimas, kaltės ar kitų nusikalstamos veikos sudėties elementų nustatymas, veiksmų kvalifikavimas ir teisinės atsakomybės rūšies nustatymas nepriklauso nei specialistų, nei ekspertų kompetencijai.

UAB „Novus Numerus“ specialistai turi patirtį specialisto išvadų rengime dėl negautų pajamų, patirtos žalos, turto rinkos vertės ir kitų panašios srities išvadų. Galime parengti finansinio ar turto rinkos vertės pobūdžio specialisto išvadą pagal užduotus klausimus.

SPECIALISTO IŠVADOS PAVYZDŽIAI

  • Dėl negauto pelno;
  • Dėl rinkos dalies;
  • Dėl patirtų nuostolių;
  • Specialisto išvada dėl rinkos vertės;
  • Kitos finansinės ir turto rinkos vertės nustatymo specialisto išvados.