Skip to main content Skip to search

Kilnojamojo turto vertinimas

KILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

  • Transporto priemonės – lengvieji, krovininiai, komerciniai automobiliai, kt.;
  • Įrengimai (įskaitant gamybines linijas bei pavienius įrenginius), įrankiai, kitas inventorius skirtas gamybai;
  • Atsargos, žaliavos, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija;
  • Mediena, žemės ūkio produkcija ir kitos miško, sodų gėrybės;
  • Gyvūnai ar gyvuliai;
  • Kitas trumpalaikis ar ilgalaikis kilnojamasis turtas;
  • Kilnojamojo turto vertinimas taip pat apima ir  teisės į kilnojamąjį turtą vertinimą.

Tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas šiais metodais: Lyginamasis metodas, Pajamų metodas ir Išlaidų (kaštų) metodas.

Lyginamasis metodas – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui.  Įvertinami skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos. Kai rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių sandorių  vertinimas atliekamas taikant kitą turto vertinimo metodą.

Pajamų metodas – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į turto vertę. Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas. Taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, turto vertė apskaičiuojama kaip grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinė vertė. Turto vertė, taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, apskaičiuojama kapitalizuojant grynąsias koreguotas pajamas.

Išlaidų (kaštų) metodas – kaina, kurią pirkėjas rinkoje mokėtų už vertinamą turtą, jeigu tam poveikio neturėtų tokie veiksniai kaip laikas, rizika ar kiti, būtų ne didesnė nei analogiško turto įsigijimo, pagaminimo, atkūrimo, atgaminimo, atstatymo (įrengimo) kaina.